Werkonderbrekingen en stakingen lijken onvermijdelijk

https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/fnv-overheid/2021/09/overheidsvakbonden-stellen-gemeenten-ultimatumDe overheidsvakbonden hebben vandaag een ultimatum aan de werkgever van alle gemeenteambtenaren gestuurd. Daarin eisen ze onder meer een structurele loonsverhoging van 3,5%, een minimumloon van 14 euro bruto per uur,  geen versobering van de arbeidsongeschiktheidsregeling en een goede vitaliteitsregeling voor jong en oud. Lees bericht

Uber is verplicht om zijn chauffeurs in dienst te nemen. Dat heeft de rechtbank Amsterdam dinsdag geoordeeld in een rechtszaak tussen het vervoersbedrijf en vakbond FNV. Lees bericht

Een Uber-taxi pakken in Arnhem of Nijmegen? Vanaf vandaag kan het | Home |  gelderlander.nl

De zorgvakbonden voorzien een onrustig najaar met stakingen bij de academische ziekenhuizen. Vandaag hebben FNV Zorg & Welzijn, FBZ, CNV Zorg & Welzijn en de LAD een ultimatum gestuurd aan de NFU, de werkgeverskoepel van de academische ziekenhuizen. Daarin eisen ze een structurele loonsverhoging van 3% voor alle medewerkers, goede afspraken over arbeids- en rusttijden en aanpak van het personeelstekort. Lees bericht

De rechtbank heeft 13 augustus vonnis gewezen in een zaak die FNV heeft aangespannen om naleving van de cao door Betuwe Express uit Herveld af te dwingen. Zij moeten hun chauffeurs die op ferrydiensten rijden alle diensturen uitbetalen. Lutz Kressin, bestuurder FNV Vervoer: ‘Het einde van het tijdperk gratis werken door touringcarchauffeurs wordt hiermee ingeluid.’ Lees bericht

Eerder verschenen in het Friesch Dagblad 7 augustus 2021

Vaklieden zijn niet te krijgen, volgens de bedrijven. Werkgevers hebben echter massaal bedrijfsscholen afgeschaft in het verleden. En bedrijfsscholen zijn bij uitstek het middel om vaklieden op te leiden. Een positieve uitzondering is de scheepswerf van De Vries in Makkum, waar juist een bedrijfsschool is opgericht.

De instituten voor opleiding of omscholing van volwassen werknemers, zijn in de loop van de tijd door de overheid gesloten. Een kardinale fout. Het GAK, dat zich bemoeide met omscholing, werd afgebroken en omgebouwd tot uitkeringsfabriek UWV. En daar is het uitdelen van boetes voor menselijke fouten, gemaakt in de digitale jungle van het UWV, door de afgelopen kabinetten tot hoofddoel verheven.

Omscholing is en blijft belangrijk. Onder meer voor de herinrichting van onze energievoorziening. Dus overheid, zorg voor degelijke en steeds aanwezige omscholingscapaciteit.

Loonverhouding scheef

Daarnaast is de betaling van mensen die anders zijn opgeleid (niet zijnde Hoger Beroepsonderwijs of universiteit) te laag. De verhouding tussen het loon van werknemers en managers is buitensporig scheef. Het is absurd dat managers tweehonderd keer zoveel verdienen als de gemiddelde werknemer. Het loon van de mensen die het échte werk doen in bedrijven moet hoger.

De praktijk is echter dat werkgevers keer op keer bij cao-onderhandelingen voorstellen doen om de cao te verslechteren en veel te lage loonsverhogingen door te voeren. De Metalektro cao kent inmiddels jaren van stakingen. Voor de cao-supermarkten wordt gestaakt. Deze werkgevers, die profiteerden van de coronacrisis, proberen onmisbare werknemers met een fooi het bos in te sturen.

De horeca, die de cao jarenlang aan de kant schoof, is nu de sector waar het hardst geklaagd wordt over tekorten aan personeel. Het verhaal van werkgevers, dat het organiseren van werknemers in vakbonden niet nodig is, wordt elke dag opnieuw naar het sprookjesboek verwezen door hun eigen opstelling. Tijdelijke contracten, uitzendarbeid, oproepcontracten, onderbetaalde zzp’ers, payroll, slecht betaalde arbeidsmigranten met gedwongen duurbetaalde slaapgelegenheid zijn er exemplarisch voor.

30 procent uitzendkracht

Werkgevers maken graag gebruik van uitzendkrachten omdat die goedkoper zijn en aan de kant gezet kunnen worden als dat uitkomt. Bedrijven als Philips in Drachten en Accell in Heerenveen gaan ervan uit dat er altijd uitzendkrachten kunnen worden ingezet. Tot 30 procent van het personeel is uitzendkracht.

En door de afschaffing van de uitzendvergunning in 1998 is er een wildgroei aan uitzendbureaus ontstaan. Uitzendkrachten horen niet minder te verdienen dan vaste krachten. Met name vakbond FNV heeft talloze rechtszaken gevoerd om gelijk loon voor gelijk werk te bewerkstelligen. Het blijft echter dweilen met de kraan open, als niet opnieuw de uitzendvergunning wordt ingevoerd, met het voorschrift gelijk loon voor gelijk werk. Er zal daar dan ook toezicht op moeten worden gehouden.

Ook het pensioen van uitzendkrachten dient verbeterd te worden. Iets wat de huidige minister van Sociale Zaken, Wouter Koolmees, traineert door trage wetgeving.

Beloon ook arbeidsmigrant gelijk

Arbeidsmigranten werden en worden gebruikt om de lonen laag te houden. Ook voor hen moet gelden: gelijk loon voor gelijk werk. Zodat er een einde komt aan werkverdringing. Werkverdringing zoals die zich in de noordelijke scheepswerven heeft voorgedaan en nog altijd doet. Ook hier heeft FNV rechtszaken gevoerd.

De overheid moet meer toezicht houden. In plaats daarvan is een aantal jaren de Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) alsmaar ingekrompen. De schadelijke koppeling van werk en onderdak bij arbeidsmigranten is een moderne vorm van gedwongen winkelnering, en moet verboden worden.

Ook in het onderwijs wordt geklaagd over een tekort aan docenten. Tegelijkertijd krijgen jonge leraren geen vaste aanstelling. Schoolleidingen houden de personeelsbezetting op het minimum. Dat moet anders. Er moet van uitgegaan worden dat er voldoende reserve aan personeel in dienst is.

Werkgevers (waaronder de overheid) zijn verslaafd aan het beschikbaar hebben van uitzendkrachten, oproepkrachten, zzp’ers en andere tijdelijke werknemers. Daar moeten zij van af. Het personeel in dienst van de bedrijven en overheid moet op peil gebracht worden. En als mensen negen maanden of meer in een periode van twaalf maanden tijd aan het werk zijn bij een werkgever, moet dat leiden tot een contract.

Scholing was en is belangrijk. Investeren in bedrijfsscholen is nodig. Investeren in omscholingsfaciliteiten door de overheid net zo goed. Bovenal is het noodzakelijk dat werknemers, vooral degenen die lichamelijke arbeid doen, een hogere waardering krijgen in beloning en aanzien.

Anne van Dijk is gepensioneerd FNV-vakbondsbestuurder. Hij woont in Drachten

Tata Steel en FNV zijn in juni gezamenlijk gestart met de voorbereidingen van een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek naar de beste manier om de staalproductie te verduurzamen. Een volgende stap is nu genomen door een opdracht te verstrekken aan het consultancy bedrijf Roland Berger. Lees bericht

Onder druk van acties heeft de Nederlandse directie van de Deense steenwolfabrikant Rockwool bakzeil gehaald. Paul Smink, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘De FNV-leden op de vestiging in Roermond van Rockwool hebben zich in grote getalen voor acties uitgesproken en daarmee de werkgever getoond dat hun boosheid geen spel was. Voor het eerst dreigde er een staking uit te breken bij Rockwool. Nu ligt er een goed onderhandelingsresultaat.’ Lees bericht

Na een lange strijd hebben we een nieuwe cao Pluimvee. 100% van de leden stemden voor de nieuwe cao-afspraken. De werkgevers wilden helemaal niets, maar wij hebben er samen toch maar een mooie cao uit gesleept. Dat laat maar weer zien dat actievoeren helpt. Dit zijn de belangrijkste afspraken: Lees bericht

We hebben een nieuwe cao Pluimvee

Na maandenlang actie voeren in de metalektro is er zojuist een principeakkoord bereikt tussen de vakbonden en werkgeversorganisatie FME. De 160.000 werknemers verspreid over ruim 1.000 bedrijven krijgen een nieuwe cao, mits de FNV-leden voor het principeakkoord stemmen. Albert Kuiper, bestuurder FNV Metaal: ‘De lonen stijgen met 5,3%.’. Lees bericht

De zorghelden die al anderhalf jaar op hun tandvlees lopen, worden door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) afgescheept met 0% loonsverhoging. Ook goede afspraken over een gezond rooster en een degelijk generatiebeleid wil de NFU niet maken. ‘Met de acties geven de medewerkers een laatste waarschuwing af aan de werkgevers’, zegt Mitchell Hoogenhout, bestuurder FNV Zorg & Welzijn in Utrecht. ‘Als de NFU niet bereid is om extra ruimte te zoeken voor een fatsoenlijke structurele loonsverhoging, dan volgen er stakingen aan het einde van de zomer!’ Lees bericht